ติดต่อเรา

แบบฟอร์มการติดต่อสอบถาม

กรอกข้อมูลลงในช่องที่จำเป็น แล้วโปรดกดปุ่ม “ตรวจทานเนื้อหา”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกเข้ามาในแบบฟอร์มการติดต่อสอบถามนี้จะใช้สำหรับการตอบคำถามทางอีเมลเท่านั้น เราจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมหรือมีเหตุผลที่เหมาะสมเท่านั้น

ชื่อ
อีเมล
อาชีพ

ประเทศ
เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ติดต่อ

Tochigi Agricultural Produce Marketing Association
9-25 Hiraidekogyodanchi, Utsunomiya-shi, Tochigi-ken 321-0905, Japan
TEL +81-28-616-8787 / FAX +81-28-616-8715
E-mail: freshfood.tochigi@gmail.com